Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Finsoffat Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Henkilötietoja tallennamme tarjouspyynnön ja tilaamisen yhteydessä tehtaanmyymälöissämme, puhelimitse sekä sähköpostilla ja Finsoffat Oy:n ylläpitämällä verkkosivustolla osoitteessa https://finsoffat.fi.

Verkkokaupan maksutapahtumien osalta rekisterinpitäjänä toimii Klarna, jonka tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä. Myymälässä on valittavissa rahoitus- ja osamaksusopimuksia, joita tarjoavat Ecster ja Resurs Bank. Ecsterin tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä ja Resurs Bankin henkilötietojen käsittelyyn täällä.

Rekisterinpitäjä

Finsoffat Oy
Huhtimontie 4, 04200 KERAVA
Y-tunnus: 1958763-0

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Finsoffien tietosuojavastaava on toimitusjohtaja Jarmo Honkanen.
Rekisteriä koskevat kysymykset, palautteet ja yksilöidyt tarkastuspyynnöt: finsoffat@finsoffat.fi

Rekisterin nimi

Finsoffat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen tarjouksen lähettämisen, tuotteen toimittamisen, laskuttamisen, tuotetakuun osoittamisen, asiakaspalautteen keräämisen ja kriittisten käyttötiedotteiden lähettämisen osalta.

Suostumuksen perusteella asiakkaan yhteystietoja käytetään Finsoffat Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Suostumukset on kerätty henkilöiltä erillisellä lomakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto.

Verkkosivuston evästeitä käytetään mahdollistamaan verkkosivujen käyttö, markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen markkinointikanavissamme.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Sähköpostiosoite
 3. Puhelinnumero
 4. Postiosoite
 5. Yrityksen nimi ja Y-tunnus (jos kyseessä yritys)
 6. Tilaus- ja toimitushistoria
 7. Maksutapatiedot, laskutustiedot, maksuviivetiedot
 8. Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 9. Asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
 10. Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot

Markkinointirekisterissä ylläpidetään seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Käsittelemme lisäksi evästeiden avulla verkkosivuston vierailijoista teknisiä tietoja, joita voidaan joissain tilanteissa pitää henkilötietoina. Kerätystä tiedosta ei voida yhdistää tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite
 • Käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi
 • Verkkokaupasta etsityt tuotteet
 • Sivuhistoria verkkokaupan sisällä
 • Istunnon aika ja kesto

Lue lisää evästekäytännöstämme täältä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen kerääminen

Palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin meidän on tarpeen pyytää tai saada henkilötietoja. Siksi Finsoffat voi suostumuksella kerätä ja käsitellä henkilötietoja. Tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot saamme rekisteröidyiltä itseltään tarjouspyynnön ja tilauksen tekemisen, rekisteröitymisen ja muiden lomakkeiden tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai puhelimitse ja sähköpostilla.

Finsoffat Oy tallentaa tilausten yhteydessä saadut tiedot ainoastaan Finsoffat Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisteri on vain ja ainoastaan Finsoffat Oy:n asiakaspalvelukäytössä. Suoramarkkinointiin pyydämme asiakkailtamme aina erikseen luvan.

Kohdan 5.1 mukaisia henkilötietoja vastaanotamme myös jälleenmyyjiemme tekemien tilausten yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä julkisista lähteistä tai henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavaksi listattuja tilanteita.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Finsoffat Oy:n ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista. Soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; petoksen, identiteettivarkauden, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai muun yleisen edun edellyttämän tarkoituksen varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, esimerkiksi kuljetuspalvelusta vastaavalle palveluntarjoajalle sekä luotonmyöntäjille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Finsoffat Oy:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus.

Tietojen vastaanottajat

Asiakas- ja markkinointirekisteri on vain ja ainoastaan Finsoffat Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta kohdassa 6 listattuja tilanteita. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tietojen säilytysaika

Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot säilytetään maksimissaan 20 vuotta, jotta voimme turvata asiakkaidemme takuuoikeuksien säilymisen ja mahdolliset takuuajan ulkopuoliset korjaus-, varasosa-, ja huoltomahdollisuudet. Lisäksi kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamisen näyttämiseksi.

Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Finsoffat Oy:n rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröity voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tällainen syy voi esimerkiksi olla kirjanpitolaista johtuva velvollisuus säilyttää tietoa tai tarve säilyttää tilaustietoja mahdollisen takuuilmoituksen todentamiseksi. Oikeus omien tietojen poistoon ei siis koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai profilointia, jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun rekisteröityä koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos rekisteröity haluaa käyttää jotakin yllä olevista oikeuksista, pyydämme rekisteröityä kertomaan selkeästi mitä henkilötietoihin liittyviä oikeuksia hän haluaa toteuttaa. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö siitä sähköpostiosoitteesta, jota on käytetty asioinnin yhteydessä ja lisätä pyyntöön jokin seuraavista lisätunnisteista:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Osoitetieto
 • Tilausnumero

Henkilöllisyyden todentamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.